overzicht

Voor studenten

 • Pendelen of op kot?

 • De kotjacht!

 • De huurovereenkomst

 • De huurprijs

 • Domicilie

 • Huurwaarborg

 • Voortijdig je contract opzeggen

Pendelen of op kot?

Je gaat studeren aan de hogeschool of universiteit. je hebt je studierichting gekozen maar je bent er nog niet uit of je nu op kot gaat of zal pendelen? Onderstaande overwegingen kunnen je helpen bij je keuze:

 • Hoeveel wil je spenderen aan het huren van een kamer? Hoeveel kost een trein-tram-bus abonnement?
 • Hoelang doe je over het traject thuis - school? Is die meer dan 1 uur enkele reis dan raden we je aan om op kot te gaan.
 • Op kot = stillaan loskomen van thuis, zelfstandig wonen, verantwoordelijkheid nemen.
 • Misschien ben je liever thuis? Studeer je beter thuis? ben je aangesloten bij een aantal verenigingen?
 • Als kotstudent kan je actief deelnemen aan het studentenleven. Er is steeds iets te beleven voor studenten in jouw studentenstad.

De kotjacht!

Je hebt besloten om op kot te gaan! Enkele tips bij je zoektocht:

 • maak een selectie aan de hand van de prijs, ligging, aantal maanden huurcontract, ...
 • kies er drie tot vier uit en contacteer de eigenaar om de kamer te gaan bezoeken. Maak hiervoor steeds een afspraak!
 • vergelijk prijs - kwaliteit
 • praat met studenten die er reeds wonen om hun ervaringen te horen
 • let op: minimumcomfort (lavabo op de kamer, verwarming, isolatie, ...), brandveiligheid en hygiëne
 • ga in elk geval zelf je kamer bezichtigen!
 • let op het huurcontract dat de verhuurder je voorstelt. Lees hem aandachtig. Het modelcontract van Kotwest herken je aan het huisje in de rechterbovenhoek.

De huurovereenkomst

Wij verkiezen een schriftelijke huurovereenkomst boven een mondelinge. Daarom heeft Kotwest ook een modelhuurovereenkomst. Deze kan je onderaan deze pagina dowloaden.
Let op: inhoudelijke wijzigingen mogen niet aangebracht worden aan de modelhuurovereenkomst zonder schriftelijke toestemming van Kotwest.
Enkele tips omtrent het huurcontract: ga na of volgende punten vermeld zijn in je contract (indien je werkt met een ander contract dan van Kotwest):

 • naam en adres huurder en verhuurder
 • adres van de kamer, het kamernummer en de ligging
 • voorzieningen in de kamer en of het pand
 • huurtermijn
 • huurprijs: hoe en wanneer te betalen, extra kosten, eindafrekening, ...
 • opzegperiode
 • afspraken verblijf tweede zittijd, weekends, ...
 • beginstand van verwarming, gas, water bij individuele tellers

Een contract maak je best op in 4 exemplaren: een exemplaar voor de student, de verhuurder, de hogeschool en de registratie.
Lees aandachtig alle artikels!
Gebruik de modelhuurovereenkomst van Kotwest om problemen te vermijden!
modelhuurovereenkomst

De huurprijs

De prijzen van kamers en studio’s is al even gevarieerd als het kameraanbod. In West-Vlaanderen is de gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer op basis van een 12 maandcontract ongeveer € 325,00 per maand alles inbegrepen. Je kan steeds goedkopere en duurdere vinden. In de huurovereenkomst moet duidelijk omschreven zijn welke kosten inbegrepen zijn en welke afzonderlijk worden aangerekend. Er zijn dan ook drie formules mogelijk:

All in prijs: Dit wil zeggen dat alle kosten inbegrepen zijn in de huurprijs. Meer- of minderverbruik van energie wordt niet in rekening gebracht. Bv. € 250,00

Indien de energiekosten niet zijn inbegrepen dan moeten deze kosten afzonderlijk worden betaald. Het contract moet duidelijk vermelden op welke manier de kosten berekend worden: twee mogelijkheden: een forfaitair bedrag of een voorschot met een eindafrekening.

 • Forfaitair: Dit wil zeggen dat je periodiek (per maand) een vast bedrag zal betalen, ongeacht hoeveel je werkelik verbruikt. Min- of meerverbruik van energie wordt niet in rekening gebracht. Bv. je basishuurprijs is € 200,00 en je energie is met een forfait van € 50,00.
 • Voorschot met eindafrekening: Dat wil zeggen dat je periodiek (maandelijks) een voorschot op je energie zal betalen. Op het einde van het huurcontract moet de verhuurder een afrekening maken waarin hij de werkelijke kosten (facturen) optelt en vervolgens het totaalbedrag van je betaalde voorschotten aftrekt. Indien de som van jouw voorschotten niet voldoende is dan zal je het verschil bijbetalen. is de som van de betaalde voorschotten hoger dan de werkelijke kosten dan zal de verhuurder het teveel betaalde terugstorten. Alle kosten moeten gestaafd worden door originele facturen en eventuele verdeelsleutels.

Tip: heb je een individuele teller op je kamer: noteer dan bij start van het contract de beginstand en laat deze door de eigenaar ondertekenen.

Domicilie

Je domicilie of je hoofdverblijfplaats kan je nooit op een studentenkamer plaatsen! Volgens het Kon. besluit van 16 juli 1992 worden personen die omwille van studieredenen verblijven buiten de woonplaats van het gezin waartoe ze behoren, immers altijd als tijdelijk afwezig beschouwd.

Huurwaarborg

Bij het ondertekenen van je huurovereenkomst vraagt de verhuurder doorgaans dat je de waarborg betaalt van 1 of maximaal 2 maanden huur. Deze waarborgsom dient als reserve voor de verhuurder voor het geval je als huurder schade hebt aangebracht aan de kamer. Dit ter vergoeding van alle herstellingswerken.

De huurwaarborg mag nooit aangewend worden om de huur te betalen!

Het maximumbedrag van de waarborg is 2 maanden huur. Deze kan ofwel op een geblokkeerde huurwaarborgrekening gestort worden of kan aan de eigenaar (tegen ontvangstbewijs) gestort worden.

Op het einde van de huurovereenkomst nadat je je sleutels hebt afgegeven en er vastgesteld werd dat je de kamer niet beschadigd hebt, betaalt de verhuurder de volledige som terug. De verhuurder moet wel de kans krijgen om de eindafrekening van de energiekosten op te maken.

Voortijdig je contract opzeggen

Hoe gebeurt de voortijdige opzeg bij andere huurovereenkomsten dan deze van Kotwest?

Indien het contract een specifieke opzeggingstermijn stipuleert, dan is deze (bindend) van toepassing. Bijvoorbeeld 2 maanden vooropzeg.

Indien een contract van bepaalde duur (bv. 10 of 12 maanden) geen opzeggingstermijn bedingt, eindigt het contract automatisch en van rechtswege op het einde van de afgesproken contractduur. Dit wil zeggen dat er geen opzeg mogelijk is. Tenzij beide partijen tot een compromis komen. Zorg er steeds voor dat de afspraken van deze compromis steeds schriftelijk opgenomen worden en laat deze door beide partijen ondertekenen!

Hoe gebeurt de voortijdige opzeg bij de modelhuurovereenkomst van Kotwest?

Onze modelhuurovereenkomsten bepalen dat zowel de huurder als de verhuurder de overeenkomst voortijdig kunnen beëindigen door twee maanden op voorhand per aangetekend schrijven op te zeggen. Redenen kunnen zijn:

 • Opzeg mogelijk door de student bij: het overlijden van één van de ouders of de voogd van de student; bij langdurige ziekte; om reden van ernstig gebrek aan isolatie of veiligheidsinstallatie of om een ernstige reden waardoor de kamer niet kan worden gebruikt als studieverblijf; bij huwelijk van de student.
 • opzeg mogelijk door de verhuurder:om ernstige reden te wijten aan het gedrag van de huurder waardoor de bestemming van het huis tot studieverblijf in het gedrang komt.
 • opzeg mogelijk door de student en/of de verhuurder: bij het officieel stopzetten van alle studies door de student in de gemeente waard e student onderwijs volgt.
 • deze huurovereenkomst wordt ontbonden door het overlijden van de verhuurder.

De opzegging moet altijd per aangetekend schrijven worden betekend met opgave van de reden en bijvoegen van de bewijsstukken. De opzegging gaat in op de eerste dag van de huurmaand volgend op de maand van betekening.

Een kopie van je schrijven richt je best ook aan de dienst studentenvoorziening (STUVO) van je hogeschool of universiteit.