overzicht

Voor studenten

 • Pendelen of op kot?

 • De kotjacht!

 • De huurovereenkomst

 • De huurprijs

 • Domicilie

 • Huurwaarborg

 • Voortijdig je contract opzeggen

Pendelen of op kot?

Je gaat studeren aan de hogeschool of universiteit. Je hebt je studierichting gekozen maar je bent er nog niet uit of je nu op kot gaat of zal pendelen? Onderstaande overwegingen kunnen je helpen bij je keuze:

 • Hoelang doe je erover om tot aan de campus te geraken? Als je ver woont kan pendelen veel tijd en energie kosten. Wanneer een enkele reis meer dan 1 uur duurt, vermijd je dat beter.
 • Hoeveel wil of kan je spenderen aan een studentenkamer?
 • Wat kost een trein- en/of busabonnement of vervoer per auto?
 • Op kot gaan is loskomen van thuis, zelfstandiger worden, meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheden. Als kotstudent moet je een aantal huishoudelijke taken voor je rekening nemen.
 • Ben je liever thuis, of studeer je er beter? Ben je actief in een sport- of jeugdvereniging en wil je die niet opgeven?
 • Op kot leer je snel andere studenten kennen. Je kunt bij elkaar terecht voor vragen of uitleg over een bepaald vak.
 • Als kotstudent kan je deelnemen aan het studentenleven in je buurt. Er is regelmatig iets te beleven in onze studentensteden.

De kotjacht!

Je hebt de knoop doorgehakt en gaat studeren als kotstudent. Je bent er klaar voor om het ouderlijk huis te verlaten (of toch een beetje). Neem deze superhandige tips mee in jouw zoektocht:

1. Bezint eer ge begint! Denk goed na over het huren van een kot! Het wordt je thuis voor de komende jaren en moet daarom de plaats zijn waar je je goed voelt. Ben je sociaal en wil je graag in een levendig huis wonen? Dan is een kot met een gemeenschappelijke keuken ideaal voor jou. Ben je een echte chef en is je keuken jouw heiligdom dan is een studio misschien een goede keuze voor jou. Ga na wat jij belangrijk vindt.

2. Neem je tijd. Begin niet te vroeg aan je zoektocht want het aanbod kan op dat moment nog niet groot zijn. Vaak weten verhuurders nog niet welke kamers beschikbaar zullen zijn voor het komende academiejaar. Na de maanden april/mei heeft de verhuurder vaak al meer duidelijkheid.

3. Bepaal je budget. Op onze website www.kotwest.be kan je alle prijsinfo terugvinden van elk kot. Weet dat een verhuurder naast de basishuurprijs enkel nog de verbruikskosten van alle nutsvoorzieningen en telecommunicatie extra mag aanrekenen. Alle andere kosten moeten in de basishuurprijs vervat zijn. Bepaal je budget en maak een selectie op onze databank.

4. Kies je locatie. Hou je van het dynamische van het stadsleven of ben je een liefhebber van grote weilanden, bossen en koeien? Woon je graag dichtbij de campus of dichterbij je vrienden? Ook deze vragen bepalen mee jouw keuze bij het vinden van een kot. Op onze website heb je trouwens een handige zoekfunctie.

5. Bezoek de koten. Teken nooit je huurovereenkomst op basis van foto's! Ga het kot bezichtigen in real life, zo kan je beter inschatten of de kamer en de omgeving bij jou past. Bezoek meerdere koten en maak een vergelijking. 

6. Lees aandachtig de huurovereenkomst! Het klinkt misschien vanzelfsprekend, maar toch is het belangrijk om de aangeboden huurovereenkomst goed na te lezen. Laat mondelinge afspraken en een plaatsbeschrijving op papier zetten, om latere discussies te vermijden. Lees ook het huisreglement goed na. Vergelijk jouw huurovereenkomst zeker met onze modelhuurovereenkomst. 

De huurovereenkomst

BELANGRIJK! Vanaf 1 januari 2019 moeten de huurovereenkomsten voor studentenhuisvesting voldoen aan het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet. De bepalingen die van toepassing zijn op deze huurovereenkomsten zijn van dwingend recht. Dat betekent dat er contractueel niet van mag afgeweken worden. De belangrijkste bepalingen werden verwerkt in een kotbrochure. Je kan deze op eenvoudig verzoek bekomen bij Kotwest.

Als je een kamer huurt, dan moet dat vastgelegd worden in een schriftelijke huurovereenkomst. Elke huurovereenkomst is geldig vanaf het moment dat beide partijen hebben getekend. Jij sluit als student de huurovereenkomst af, niet je ouders. De overeenkomst is rechtsgeldig, ook al ben je nog minderjarig op het ogenblik van de ondertekening.

Een huurovereenkomst maak je best op in 4 exemplaren: een exemplaar voor de student, de verhuurder, de hogeschool en de registratie.
Lees aandachtig alle artikels!

Wens je je huurovereenkomst te laten nalezen, neem dan contact met je huisvestingsdienst.
Gebruik de modelhuurovereenkomst van Kotwest om problemen te vermijden!
modelhuurovereenkomst

De huurprijs

De huurprijs wordt vastgelegd in de huurovereenkomst en mag niet verhoogd worden gedurende de huurperiode. 

De basishuurprijs omvat het gebuik van het gehuurde goed en alle kosten en lasten, uitgezonderd het verbruik van energie, water en telecommunicatie, en de belasting op tweede verblijven. De verhuurder mag dus enkel deze kosten extra aanrekenen.

In de huurovereenkomst moet dus duidelijk omschreven worden welke kosten al dan niet bij de huurprijs inbegrepen zijn en hoe ze aangerekend worden. De kosten kunnen op verschilende manieren worden aangerekend:

All in prijs: Dit is de meest eenvoudige formule. Alle kosten zijn inbegrepen in de huurprijs en er worden geen extra kosten aangerekend.

Forfait per maand of per jaar: dit vaste bedrag kan niet wijzigen en er wordt geen afrekening van de werkelijke kost gemaakt. Een jaarlijks forfait is in je nadeel want je betaalt vooraf een aanzienlijke som voor kosten die nog niet gemaakt werden.

Voorschot met eindafrekening: Dat wil zeggen dat je maandelijks een voorschot op je energie, water en telecommunicatie zal betalen. Op het einde van je huurovereenkomst moet de verhuurder een afrekening maken waarin hij de werkelijke kosten (facturen) optelt en vervolgens het totaalbedrag van je betaalde voorschotten aftrekt. Indien de som van jouw voorschotten niet voldoende is dan zal je het verschil bijbetalen. Is de som van de betaalde voorschotten hoger dan de werkelijke kosten dan zal de verhuurder het teveel betaalde bedrag terugstorten. 

TIPS:

 • Zijn er individuele tellers op je kamer voorzien? Noteer dan samen met de verhuurder de meterstand bij het begin en op het einde van de huurovereenkomst.
 • Geen individuele tellers. Dan moet er in de huuroverenkomst een verdeelsleutel vastgelegd worden die bepaalt op welke manier de kosten onder de huurders verdeeld worden.
 • Als huurder heb je recht op inzage in de water- of energiefacturen, ook al maakt een gespecialiseerde firma de berekening van de kosten.
 • Controleer tijdens het academiejaar de tellers af en toe. Zo voorkom je onaangename verrassingen op het einde van je huur.

Domicilie

Je domicilie of je hoofdverblijfplaats kan je nooit op een studentenkamer plaatsen! Volgens het Kon. besluit van 16 juli 1992 worden personen die omwille van studieredenen verblijven buiten de woonplaats van het gezin waartoe ze behoren, immers altijd als tijdelijk afwezig beschouwd.

Huurwaarborg

De waarborg zal doorgaans het bedrag van 1 of 2 maanden huur zijn. De waarborg mag maximaal de waarde hebben van 2 maanden huur en moet ten vroegste 3 maanden voor de inwerkingtreding van de huurovereenkomst verstrekt worden.

Sommige verhuurders vragen ook een sleutelwaarborg? Dit moet duidelijk omschreven worden in de huuroverenkomst.

Het staat de verhuurder vrij te kiezen om de waarborg op een geïndividualiseerde en geblokkeerde rekening op naam van de huurder te laten storten of om die te laten storten op zijn rekening. In ieder geval heb je recht op de rente op deze som!

De waarborgsom dient om eventuele schade die door jou werd aangericht in de kamer of gemeenschappelijke ruimes te vergoeden - het is dus een soort verzekering voor de verhuurder. De waarborgsom mag nooit gebruikt worden om de huurprijs te betalen.

Einde van de huurtermijn, niets beschadigd en aan al je huurdersverplichtingen voldaan? Dan moet de verhuurder je binnen de drie maanden de volledige waarborgsom met rente terugbetalen. De verhuurder kan dit steeds betwisten via een aangetekend schrijven. De kosten die hij aanrekent moet hij kunnen bewijzen.

 

 

Voortijdig je contract opzeggen

Je huurovereenkomst voortijdig verbreken kan enkel in een aantal specifieke situaties:

 • De huurovereenkomst is nog niet in werking getreden: je bent een opzegvergoeding van twee maanden huur verschuldigd als je minder dan drie maanden voor de inwerkingtreding de huurovereenkomst hebt verbroken.
 • Je stopt je studies: je zult het uitschrijfbewijs van de onderwijsinstelling moeten voorleggen en er geldt een opzeggingstermijn van twee maanden. Bijvoorbeeld: ik schrijf mij uit op 15 oktober en stuur een aangetekend schrijven met uitschrijfbewijs naar mijn verhuurder op 16 oktober. Mijn opzeg gaat in op 1 november. Concreet wil dit zeggen dat de huur voor november en december nog verschuldigd zijn.
 • Bij het overlijden van één van je ouders of een andere persoon die instaat voor je onderhoud: je zult het overlijdensbericht moeten voorleggen en er geldt een opzeggingsperiode van twee maanden.
 • Bij het overlijden van de huurder zelf wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden.